ERKILIÇLAR METAL; 1986 yılından günümüze Hurda alım ve pazarlama sektöründe faaliyet göstermektedir.

Hurda  metallerin yeniden değerlendirilmesi ve ülke ekonomisinin yanında çevre kirliliğini de önleyici en önemli etken olarak görmekteyiz.